A Sapientia Hungariae Alapítvány célja a határon túli magyarság felsőoktatásának fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása. Alapítványunk hatóköre a Kárpát-medence teljes magyar nyelvterületére kiterjed. Lehetőségeinkhez mérten támogatni kívánjuk a Felvidéken (Szlovákiában) most bontakozó magyar nyelvű egyetem működését és a beregszászi (Ukrajna, Kárpátalja) tanárképző főiskola tevékenységét is. Első számú partnerünk a 2000. április 14-én Kolozsvárt életre hívott Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE).

 
   
 
A Sapientia Hungariae Alapítványról Támogatási lehetőségek Határon túli magyar felsőoktatási intézmények Hírek Képek Hírarchívum Programjaink


Hasznos adományok - az EMTE igényei

Ha Ön jelentős piaci részesedésű hazai vagy nemzetközi vállalat vezetője, igazgatója; cégvezető, cégtulajdonos, vagy önkormányzati vezető ,szervezete működési profilja szerint támogathatja alapítványunkat:

 • közös, kölcsönösen előnyös oktatási-kutatási programok indításának kezdeményezésével (hosszú távú stratégiai partnerség formájában);
 • távközlési és informatikai eszközökkel (számítógép, telefon, szerver, hardver és szoftver egyaránt);
 • műszaki oktatást és kutatást, mérnökképzést segítő laboratóriumok eszközeivel;
 • biológiai-kémiai oktatást-kutatást segítő kutató laboratóriumok eszközeivel
 • humán és műszaki oktatást segítő szakkönyvek (CD-ROM, hagyományos könyvek, folyóirat-előfizetések, stb.) adományozásával;
 • napi működéshez szükséges eszközökkel (vetítők, irodabútorok, tantermi berendezések);
 • készpénzzel;
 • ösztöndíjak biztosításával (hallgatói-, oktatói és PhD-ösztöndíjak); és nem utolsó sorban
 • kapcsolati tőkével, valamint azzal, hogy továbbadja barátainak, cégvezető-társainak, lobbista ismerőseinek kérésünket, felhívja figyelmüket alapítványunkra.

Ha Ön felsőoktatási intézmény vezetője, kutatási programok irányítója-szervezője, működési profilja szerint támogathatja alapítványunkat:

 • oktatók időszakos átengedésével az EMTE képzési helyszínei számára;
 • stratégiai együttműködési szándéka kinyilvánításával;
 • az egyetemfejlesztésben szerzett tapasztalataik megosztásával;
 • az EMTE befogadásával intézményük kapcsolati hálójába;
 • intézményükben nélkülözhető tárgyi adományok felajánlásával.

Ha Ön adakozni szándékozó magyar állampolgár, vagy a világon bárhol élő magyar érzelmű és kötődésű magánszemély , lehetőségei és elképzelései alapján mindazon felajánlásokkal támogathatja az Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, amelyeket az intézmény napi működése, avagy beruházásai során hasznosítani képes. Adományait eljuttatjuk a képzési helyszínekre, érdeklődés esetén beszámolunk hasznosulásának módjáról.

Az alábbi adománytípusokat fogadjuk és továbbítjuk a kedvezményezetteknek

Ha Ön konkrét ügyekben adakozik

 • kölcsönösen előnyös szolgáltatási vagy szponzorálási szerződést köthet az illető szakkal, illetve biztosíthatja diákjaink számára a szakmai gyakorlat lehetőségét;
 • magánszemélyként, helyi önkormányzat vagy cég egyaránt állhatja az EMTE vagy a PKE nevesített diákjának tanulmányi ösztöndíját. Alapítványunk segít megteremteni a közvetlen kapcsolatot Ön és kedvezményezettje(i) között.

Ha Ön célzott adományokat nyújt, meghatározott célra

 • laboratóriumi felszerelésekre, könyvekre, de akár egy asztal, szék vásárlására szólóan is nyújthat pénzadományt;
 • adománya csakis az Ön által megjelölt célra fordítható, a hasznosulásra igény szerint rálátást biztosítunk.

Ha Ön meg nem nevezett célra szóló pénzadományt nyújt , biztos lehet benne, hogy az összeget a leghatékonyabban és legcélszerűbben hasznosítjuk, felhasználásának módjáról elszámolunk Ön felé.

Ha Ön természetbeni adományt nyújtana át , kérjük, hogy előzetesen konzultáljon az erdélyi igényeket naprakészen ismerő munkatársainkkal, hiszen csak olyasmit érdemes gyűjteni és továbbítani a képzési helyszínekre, aminek ténylegesen is hasznát veszik erdélyi testvéreink (számítógépek, ma is használható (tan)könyvek, tantermi- és irodabútorok, stb.)

Alapítványunk, támogatói segítségével eddig az alábbi területeken nyújtott segítséget a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás támogatására:

 • Könyvadományok az EMTE, PKE, Selye Alapítvány különböző helyszíneire (összesen kb. 30.000 kötetnyi (szak)könyv, 70 videokazetta, számtalan folyóirat);
 • Műszerek, laboratóriumi felszerelések - jobbára a marosvásárhelyi műszaki oktatás számára;
 • Hallgatóknak tanulmányi előremenetelt segítő ösztöndíjak odaítélésében ;
 • Alapítványi infrastruktúra rendelkezésre bocsátása : az EMTE oktatói és hallgatói - budapesti tartózkodásuk során, konferenciákon való részvétel esetén, szakmai programok látogatásakor - igénybe vehetik az alapítvány által másfél éve fenntartott két vendégszobát és az alapítványi iroda infrastruktúráját;
 • Magyarországi, meghívott tanszékvezető honoráriumának biztosítása .

:: Űrlapok::


Alapítványunk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.