A Sapientia Hungariae Alapítvány célja a határon túli magyarság felsőoktatásának fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása. Alapítványunk hatóköre a Kárpát-medence teljes magyar nyelvterületére kiterjed. Lehetőségeinkhez mérten támogatni kívánjuk a Felvidéken (Szlovákiában) most bontakozó magyar nyelvű egyetem működését és a beregszászi (Ukrajna, Kárpátalja) tanárképző főiskola tevékenységét is. Első számú partnerünk a 2000. április 14-én Kolozsvárt életre hívott Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE).

 
   
 
A Sapientia Hungariae Alapítványról Támogatási lehetőségek Határon túli magyar felsőoktatási intézmények Hírek Képek Hírarchívum Programjaink


Adománygyűjtés - felsőfokon

A Sapientia Hungariae Alapítvány kiemelten közhasznú szervezetként az Erdélyi Magyar Tudományegyetem javára gyűjt tárgyi adományokat (eszközöket, oktatás-kutatáshoz szükséges technikai felszerelést, informatikai és távközlési eszközöket stb.), pénzadományt és - nem utolsó sorban - kapcsolati tőkét. Adománygyűjtő tevékenységünk hatósugara túllépi a magyar államhatárokat, kiterjed Nyugat-Európára és a Tengerentúlra, megszólítva a határon túli magyarság megmaradásáért felelősséget érző magánszemélyeket, közösségeket, cégeket és vállalatokat. Az erdélyi magánegyetem magyarországi képviselőjeként Alapítványunk jogosult a világ bármely részéről érkező legkülönfélébb adományok fogadására és továbbítására az Erdélyi Magyar Tudományegyetemhez. Alapítványunk távlati tervei között szerepel a támogatott intézmények körének kibővítése; a szerveződő szlovákiai (felvidéki) magyar egyetem majdan az EMTE-hez hasonlóan számíthat közvetítői, adománygyűjtői és kapcsolatteremtő munkásságunkra.

Ha Ön képes rá és szeretné segíteni az Erdélyi Magyar Tudományegyetem napi munkáját , vagy hozzájárulna a folyamatosan megvalósuló beruházások költségeihez (Marosvásárhely - campus felépítése, a Kutatási Programok Intézetének fejlesztése, műszaki-, biológiai-, kémiai laboratóriumok felszerelése, szakkönyvtárak felállítása), illetve hozzájárulna a hallgatók ösztöndíjához, doktori képzésük költségeihez , jelentkezzen kapcsolataink valamelyikén. Adományait előre is köszönjük, a legkisebb és legnagyobb juttatást egyforma megtiszteltetésnek tekintjük, és továbbítjuk az Erdélyi Magyar Tudományegyetem képzési helyszíneire.

Miért kell támogatni az Erdélyi Magyar Tudományegyetemet?

Ez a kérdés joggal vetődhet fel mindazokban, akik előtt közismert: a Magyar Köztársaság 2000. óta az éves költségvetéséből évente eleinte kétmilliárd forintnyi, idén 1,5 milliárdnyi összeget biztosít az EMTE számára. Ez a támogatás lehetővé tette ugyan a kiszámítható alapszintű működést, ám semmiképpen sem fedezheti

  • az egyre bővülő diáklétszám kiváltotta költség-növekedést a 2003/2004-es tanévben négy erdélyi helyszínen (Marosvásárhely, Csíkszereda, Kolozsvár, Nagyváradon pedig a Partiumi Keresztény Egyetem -PKE) közel 2500 diákot 400 oktató tanít. Az EMTE-n a jelenlegi három évfolyam azonban évről évre bővül egészen az ötödik évfolyam eléréséig, jelentősen növelve a hallgatói létszámot;
  • a nagyberuházások és fejlesztések költségei t, hiszen az erdélyi magányegyetemet javarészt infrastrukturájában is meg kell építeni: Marosvásárhelyen - mely az erdélyi magyar nyelvű műszaki képzés központja - elodázhatatlan a saját-épületegyüttes megépítése, pillanatnyilag bérelt helyiségekben működik az intézmény;
  • a műszaki képzés kutatói-laboratóriumi infrastruktúrájának előteremtését : a beruházásokhoz hasonlóan tetemes, nagyösszegű ráfordításokat igényel; egy-egy elektronmikroszkóp beszerzése, nagy kapacitású laboratóriumi technika megvásárlása akár több (tíz) millió forintos tételt jelenthet beszerzésenként;
  • szakkönyvtárak felállítása az egyes képzési helyszíneken az elektronika századában sem lehet meg magára valamit is adó egyetem komoly szakkönyvtárak nélkül - ismerve a könyvek "nyugati árszínvonalát", méltán állíthatjuk, hogy talán legtöbbet ad az, aki használható, jó tankönyvekkel és szakkönyvekkel segíti az Erdélyi Magyar Tudományegyetemet.

:: Űrlapok::


Alapítványunk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.