A Sapientia Hungariae Alapítvány célja a határon túli magyarság felsőoktatásának fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása. Alapítványunk hatóköre a Kárpát-medence teljes magyar nyelvterületére kiterjed. Lehetőségeinkhez mérten támogatni kívánjuk a Felvidéken (Szlovákiában) most bontakozó magyar nyelvű egyetem működését és a beregszászi (Ukrajna, Kárpátalja) tanárképző főiskola tevékenységét is. Első számú partnerünk a 2000. április 14-én Kolozsvárt életre hívott Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE).

 
   
  A Sapientia Hungariae Alapítványról Támogatási lehetőségek Határon túli magyar felsőoktatási intézmények Hírek Képek Hírarchívum Programjaink


Alapítványunk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Jogi képzés Kolozsváron jogászoknak és jogászhallgatóknak

Kiíró szervezet: SHAPolgári és polgári eljárásjogi kodifikáció - Az új Polgári Törvénykönyv és az új Polgári Eljárásjogi Törvénykönyv című jogász szakmai program (2011. március 25–26.) „Alapítványunk támogatásával rendezték meg idén tavasszal Kolozsvárott a „Polgári jogi és polgári eljárásjogi kodifikáció Romániában” című jogi képzést joghallgatók és a szakmában már jártas oktatók, szakemberek részére. Maga a szakmai képzés három tematikus modulra bontva zajlott le, ebből két modul magyar, egy pedig román munkanyelven zajlott, egy-egy ülésszak alatt 3–4 előadás hangzott el, melyet vita követett. Az első modul betekintést nyújtott a kereskedelmi jog jövőjével kapcsolatos kérdésekbe, a társasági jog és az európai országok közötti kapcsolat kérdéskörébe, a személyek, illetve a dolgok szabályozása a Polgári Törvénykönyvben témakörébe. A második modul a polgári eljárásjog terén hatályba lépett újdonságokat állította középpontjába, a harmadik modul pedig az új Ptk. Mentén vizsgált olyan témákat, mint a jogi személyekre vonatkozó rendelkezések az új Ptk. Nemzetközi magánjogi könyvében, az elévülés szabályozása, a családi élet szabályozása, illetve bizalmi vagyonkezelés az új Ptk fényében. Az előadásokat az ülésszak végén vita, illetve rövid szakmai kiértékelő zárta. A résztvevők értékelése alapján elmondhatjuk, hogy segítségünkkel lebonyolított jogi képzés (melynek eddig nem volt előzménye az Alapítvány történetében) meghozta a várt eredményeket: gyakorlati szempontból is hasznosnak bizonyult a jogászhallgatók számára, az előadások pedig összeszedettek, élvezetes stílusúak, érthetőek és információban gazdagok voltak.

Beadási határidő: 2011.01.01

:: Letölthető dokumentációk ::

:: Linkek ::