A Sapientia Hungariae Alapítvány célja a határon túli magyarság felsőoktatásának fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása. Alapítványunk hatóköre a Kárpát-medence teljes magyar nyelvterületére kiterjed. Lehetőségeinkhez mérten támogatni kívánjuk a Felvidéken (Szlovákiában) most bontakozó magyar nyelvű egyetem működését és a beregszászi (Ukrajna, Kárpátalja) tanárképző főiskola tevékenységét is. Első számú partnerünk a 2000. április 14-én Kolozsvárt életre hívott Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE).

 
   
  A Sapientia Hungariae Alapítványról Támogatási lehetőségek Határon túli magyar felsőoktatási intézmények Hírek Képek Hírarchívum Programjaink


Alapítványunk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

TDK határok nélkül - 2013 - beszámoló, eredmények

Kiíró szervezet: Nemzeti Tehetség Program

Kiemelkedő eredményű határon túli részvétel a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián – ismét segíthettünk

A kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciák (OTDK) a magyarországi felsőoktatási tehetséggondozás legszélesebb hatású, sok ezer tanárt és diákot megmozgató eseményei.

Kiemelve, hogy az önkéntességre épülő TDK mozgalom az európai felsőoktatásban egyedi, csak Magyarországra jellemző, gyakran nevezik hungarikumnak. Az OTDK azonban a szónak nemcsak ebben az új keletű, hanem eredeti értelmében is hungarikum: magyar vonatkozású szellemi alkotás. Nem pusztán Magyarország, hanem az egész magyarság – a mindenkori politikai rendszerektől független – tehetségkiválasztó és tehetséggondozó fóruma.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács ösztönzésére az elmúlt két évtizedben a magyarországi diákok és tanárok mellett évről évre egyre több határon túli magyar anyanyelvű hallgató és oktató vett részt a konferencián.

Az idei év, a XXXI. OTDK volt azonban az első, amikor az ország határain kívüli magyar nyelvű felsőoktatás szereplőit az anyaország nem csupán befogadta, hanem részvételüket a Nemzeti Tehetség Program (www.tehetsegprogram.hu) által kiírt pályázaton alapítványunknak megítélt anyagi támogatásával, aktív szervezőmunkával is segítette.

Mindez különleges lehetőséget teremtett arra, hogy a konferencián dolgozatot bemutató 135 határon túli diákon kívül további 195 oktató és hallgató is személyesen tapasztalja meg a tudományos diákköri munkát, hosszú távú szakmai és baráti kapcsolatokat alapozzon meg.

A konferenciasorozatnak helyt adó hét anyaországi város felsőoktatási intézményei összesen 330 Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és Vajdaságból érkezőt láttak vendégül.

Az OTDK részben verseny. A résztvevő határon túli diákok, a magyarországi felsőoktatási intézményekben működő rendszerhez hasonlóan, hazai házi konferenciákon tréningeztek az országos fordulóra. Ezek selejtezőként is működtek: a magyarországi országos versenyre csak a legkiválóbbak juthattak tovább, akik a konferencia 16 szekciójában a legkülönbözőbb tudományterületeken, az agrártudományoktól a vallástudományig, magyarországi társaikkal is összemérhették tudásukat. S tették ezt nagy sikerrel: a bemutatott 120 dolgozatból 39 kapott első, második vagy harmadik helyezést, illetve különdíjat.

A XXXI. OTDK azonban a határon túli résztvevők számára sem csak verseny volt csupán. Azokban a szekciókban, amelyek munkájába a legtöbb határon túli résztvevő kapcsolódott be – ilyen volt például a Humán Tudományi Szekció vagy a Közgazdaságtudományi Szekció – a versenyprogramon kívül külön szakmai (kerekasztal-beszélgetés a határon túli tehetséggondozásról) és szabadidős programokkal (múzeumlátogatás) várták a határon túlról érkezőket.

A megkülönböztetett figyelem az idei rendezvénysorozat kiemelt céljának megvalósítását szolgálta: olyan hosszú távú, határokon átnyúló tudományos építkezést, olyan együttműködések kialakítását a magyar nyelvű felsőoktatásban, amelyek új dimenziót nyithatnak a határon túli tehetséggondozásban.

Ennek a tudatos építkezésnek lehet az első kézzel fogható eredménye a 2015-ös XXXII. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának Kolozsvárott rendezendő konferenciája.

:: A határon túli diákok eredményei a XXXI. OTDK-án ::
Beadási határidő: 2013.03.10

:: Letölthető dokumentációk ::

XXXI. OTDK képek

:: Linkek ::
Nemzeti Tehetség Program Országos Tudományos Diákköri Tanács