A Sapientia Hungariae Alapítvány célja a határon túli magyarság felsőoktatásának fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása. Alapítványunk hatóköre a Kárpát-medence teljes magyar nyelvterületére kiterjed. Lehetőségeinkhez mérten támogatni kívánjuk a Felvidéken (Szlovákiában) most bontakozó magyar nyelvű egyetem működését és a beregszászi (Ukrajna, Kárpátalja) tanárképző főiskola tevékenységét is. Első számú partnerünk a 2000. április 14-én Kolozsvárt életre hívott Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE).

 
   
  A Sapientia Hungariae Alapítványról Támogatási lehetőségek Határon túli magyar felsőoktatási intézmények Hírek Képek Hírarchívum Programjaink


Alapítványunk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Geológus terepgyakorlat Erdély déli részén

Kiíró szervezet: SHA2011. április 28. – május 3. között, a Dél-Erdélyben (Kisdisznód központtal) ismét megszervezésre került a föld- és környezettudományi terepi-tavaszi egyetem. Tavalyhoz képest a program most rekordszámú (80 fő) résztvevőt vonzott. Az Kincsünk a környezetünk VI. – Föld- és környezettudományi tavaszi-terepi egyetem elsődleges megvalósítása a környezettudományi és földtani nevelés és szakemberképzés területén adódik. A kolozsvári BBTE és Sapientia-EMTE, a budapesti ELTE, illetve a Miskolci Egyetem geológia és környezetszakos hallgatóinak (68 diák résztvevő) képzése számos gyakorlati ismeretet és csak a terepen elsajátítható tudást megszerzését igénylik. A program ennek magvalósítására szakmailag színvonalas vezetést és a közös kutatások előfeltételét adó szakmai kapcsolatszerzést és együttműködést biztosított. A terepi munka minden részletében a modern, környezeti szempontú kutatás érvényesült. A terepi munkánk hatékonyáságát számos terepi műszer (GPS, vízminőség elemző multiméter, nehézásványmosó berendezés, ásványtani és kőzettani mikroszkóp, GIS programok) segítette. A diákok megtanulhatnak csoportban, projekt módszerrel dolgozni, közben gyakorlati példákon megértik, hogy a társadalom számára nélkülözhetetlen gazdasági–ipari tevékenység és a környezeti fenntarthatósághoz szükséges környezeti szemlélet nem antagonisztikusai egymásnak, de csak környezeti szemléletű gazdaságfejlesztéssel lehet felemelkedést remélni a régióban. A program támogatói a Nemzeti Civil Alapprogram, a Sapientia Hungariae Alapítvány, az Erdélyi Gondolat Egyesület, Koch Antal Földtani Társaság voltak.

Beadási határidő: 2011.04.01

:: Letölthető dokumentációk ::

Geológus_terepgyakorlat_beszamolo.doc [Word doc, 48KByte]

:: Linkek ::