A Sapientia Hungariae Alapítvány célja a határon túli magyarság felsőoktatásának fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása. Alapítványunk hatóköre a Kárpát-medence teljes magyar nyelvterületére kiterjed. Lehetőségeinkhez mérten támogatni kívánjuk a Felvidéken (Szlovákiában) most bontakozó magyar nyelvű egyetem működését és a beregszászi (Ukrajna, Kárpátalja) tanárképző főiskola tevékenységét is. Első számú partnerünk a 2000. április 14-én Kolozsvárt életre hívott Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE).

 
   
  A Sapientia Hungariae Alapítványról Támogatási lehetőségek Határon túli magyar felsőoktatási intézmények Hírek Képek Hírarchívum Programjaink


Alapítványunk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

A 2018–2019-es tanév CT programjának nyertesei, önkéntes státuszra javasolt hallgatók listája

A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma az ösztöndíjbizottsági tagjai javaslatát figyelembe véve a 2018-2019-es tanév CT programmal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

13/2018 (X.17.) számú kuratóriumi határozat

 

A kuratórium a 2018–2019-es tanévre a Collegium Talentum programra (a továbbiakban: CT) érkezett pályázatokról az alábbi döntéseket hozza:

 

a)      A romániai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2018. szeptember 29 – október 1. között lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 46 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 10 önkéntes státusz odaítéléséről is döntött.

b)      A szlovákiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2018. szeptember 8-án lezajlott személyes meghallgatások és az október 1-jén lezajlott pótmeghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 6 pályázó támogatásáról dönt.

c)       A szerbiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2018. szeptember 9-én lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 10 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 2 önkéntes státusz odaítéléséről is döntött.

d)      Az ukrajnai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2018. szeptember 22-én lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 8 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 3 önkéntes státusz odaítéléséről is döntött.

 

e)      A nyertesek listáját a csatolt dokumentum tartalmazza.

 

f)        A teljes jogú ösztöndíjas nyertesek (összesen 70 fő) a 2018–2019-es tanévben egyénenként, összesen 10 hónapra (tervezett időszak: 2018. szeptember – 2019. június) 100.000 Ft/hó (százezer), összesen egy támogatott tanévben max. 1.000.000 Ft összegű ösztöndíj támogatást kapnak, tanulmányi félévenként 1-1 alkalommal bankszámlára utalva, vagy készpénzben fizetve, a szerződésben és a szabályzatban rögzítettekkel összhangban, a munkatervben vállalt feladatok teljesítését követően.

 

g)      A kuratórium a fent említett sikeres pályázók tutorainak a 2018–2019-es tanévben tíz hónapon keresztül 50.000 Ft/hó (ötvenezer) összegű ösztöndíj-honoráriumot ítél meg, a fennebb előírt feltételekkel. Ebben a tanévben egy tutornak legtöbb két tutorált diákja után lehet támogatást megítélni. Ugyanazon diák két tutorja között a támogatás egyenlő mértékben oszlik meg.

 

h)      Más magyar állami ösztöndíjjal már rendelkező pályázónak a kuratórium különbözeti ösztöndíjat ítél meg.

 

i)         A teljes jogú ösztöndíjas nyertesek nemzetközi konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában részesülhetnek. A kuratórium meghatalmazza a programigazgatót, hogy a támogatási keretnek és a szabályzatnak megfelelően döntsön a kérelmek teljesítéséről, vagy elutasításáról.

A nemzetközi konferencia részvételi támogatás elsősorban a pályázó országától eltérő országban szóló részvétel (előadás tartása vagy poszter bemutatása)  esetében térítendő, és minden esetben a konferencia lejárta után. Indokolt esetben (pl. nemzetközi konferencia-részvétel a pályázó országában) ettől el lehet térni, döntésre a programigazgató saját hatáskörben jogosult.

Sikeres nyelvvizsga költség nem téríthető a pályázó országa nyelvismeretéről szóló bizonyítvány esetében.

 

Az önkéntes státuszra felvételt nyert diákok vállalják, hogy ösztöndíj nélkül is teljesítik munkatervüket, és ezért számukra a CT program az alábbiakat nyújtja:

- a tudományos és nemzeti hálózatépítés céljából közösségfejlesztő képzések, szakmai és kulturális programokon való részvétel biztosítása;

- sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése;

- a program pénzügyi kereteinek függvényében támogatás nemzetközi konferencia-részvételi költségekhez (útiköltség-, szállásdíj térítés, regisztrációs díj megtérítése) azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek a konferencián.

 

A kuratórium arról is dönt, hogy a tanév során esetlegesen felszabaduló CT ösztöndíjas helyeket ilyen önkéntes státuszú pályázók elfoglalhassák.

 Honlapra_CTosztondijas_tutor_onkentes_lista_181017.pdf [Pdf, 542KByte]