A Sapientia Hungariae Alapítvány célja a határon túli magyarság felsőoktatásának fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása. Alapítványunk hatóköre a Kárpát-medence teljes magyar nyelvterületére kiterjed. Lehetőségeinkhez mérten támogatni kívánjuk a Felvidéken (Szlovákiában) most bontakozó magyar nyelvű egyetem működését és a beregszászi (Ukrajna, Kárpátalja) tanárképző főiskola tevékenységét is. Első számú partnerünk a 2000. április 14-én Kolozsvárt életre hívott Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE).

 
   
  A Sapientia Hungariae Alapítványról Támogatási lehetőségek Határon túli magyar felsőoktatási intézmények Hírek Képek Hírarchívum Programjaink


Alapítványunk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

2017-2018-as tanév CT program nyertesek

A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma az ösztöndíjbizottsági tagjaik javaslatát figyelembe véve a 2017-2018-as tanév CT programmal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

17/2017 (XI. 16. ) sz. kuratóriumi határozat

 

A kuratórium a 2017–2018-as tanévre a Collegium Talentum programra (a továbbiakban: CT) érkezett pályázatokról az alábbi döntéseket hozza:

 

a)       A romániai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2017. november 2 és 3. között lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázaok értékelése alapján 43 pályázó támogatásáról dönt.

b)       A szlovákiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2017. november 4-én lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 5 pályázó támogatásáról dönt.

c)       A szerbiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2017. november 5-én lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 5 pályázó támogatásáról dönt.

 

A nyertesek (43 + 5 + 5 fő) a 2017–2018-as tanévben egyénenként, összesen 10 hónapra (2017. szeptember – 2018. június) 100.000 Ft/hó (százezer) összegű ösztöndíj támogatást kapnak, félévenként 1-1 alkalommal bankszámlára utalva vagy készpénzben fizetve, a szerződésben és a szabályzatban rögzítettekkel összhangban, a munkatervben vállalt feladatok teljesítését követően.

A kuratórium a fent említett sikeres pályázók tutorainak a 2017–2018-as tanévben tíz hónapon keresztül 50.000 Ft/hó (ötvenezer) összegű ösztöndíj-honoráriumot ítél meg, a fennebb előírt feltételekkel. 

 

d)       tekintettel a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács által a kuratóriumnak megküldött támogatási javaslatára, az ukrajnai pályázatok közül a 2017–2018-as tanévben 16 fő részesül ösztöndíjban. A támogatás összesen 10 hónapra (2017. szeptember – 2018. június) szól és 72.000 Ft/hó (hetvenkettőezer) összegű. A támogatást félévenként 1-1 alkalommal bankszámlára utalva vagy készpénzben fizetve, a szerződésben és a szabályzatban rögzítettekkel összhangban, a munkatervben vállalt feladatok teljesítését követően kapja meg az ösztöndíjas.

A kuratórium az ukrajnai sikeres pályázók tutorainak a 2017–2018-as tanévben tíz hónapon keresztül 41.000 Ft/hó (negyvenegyezer) összegű ösztöndíj-honoráriumot ítél meg, a fennebb előírt feltételekkel. 

 

e)       Más magyar állami ösztöndíjjal már rendelkező pályázónak a kuratórium különbözeti ösztöndíjat ítél meg.

 

f)        A pályázaton sikeresen szereplők konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában részesülhetnek. A kuratórium meghatalmazza a programigazgatót, hogy a támogatási keretnek és a szabályzatnak megfelelően döntsön a kérelmek teljesítéséről, vagy elutasításáról.

A konferencia részvételi támogatás elsősorban a pályázó országától eltérő országban szóló részvétel esetében térítendő, és minden esetben a konferencia lejárta után. Indokolt esetben (pl. nemzetközi konferencia-részvétel a pályázó országában) ettől el lehet térni, döntésre a programigazgató saját hatáskörben jogosult.

Sikeres nyelvvizsga költség nem téríthető a pályázó országa nyelvismeretéről szóló bizonyítvány esetében.

 

g)       A 2017–2018-as tanévben egy tutornak legtöbb két tutorált diákja után lehet támogatást megítélni. Ugyanazon diák két tutorja között a támogatás egyenlő mértékben oszlik meg.

 

h)       A nyertesek listáját a csatolt dokumentum tartalmazza.

 

i)         Az ösztöndíjszerződések, a támogatási szerződések előkészítését és az aláíratásokat a programigazgató felügyeli. A támogatások kifizetésének feltétele a szerződésben és a szabályzatban előírt beszámolók elkészítése.

 

j)         A kuratórium megbízza a programigazgatót, hogy Weiszburg Tamás és Tonk Márton ösztöndíj bizottsági tagokkal együtt a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanáccsal szakmai egyeztetést folytasson abból a célból, hogy a jövő tanévben meghirdetésre kerülő CT esetében az ukrajnai pályázatok feldolgozása, értékelése is a többi régióval közös, egységes struktúrában történhessék. A javaslat kidolgozásának és a kuratóriumnak való benyújtásának határideje 2018. március 31.


CTosztondijas_es_tutor_lista171116_vegleges.pdf [PDF, 441KByte]